Skákaci hrad MIKY

Cena 5.000 Kč

BABY LAND:     
šířka:    6 m 
výška:    3,5 m 
délka:    6 m 
požadovaný příkon:    1,5 kw